İstanbulopedi

İstanbul için; online kültür, sanat, tarih ve güncel ansiklopedisi.

İstanbul üzerine geçmişte çok değerli ansiklopediler hazırlanmıştır, kimisi ise yarım kalmıştır. Kağıt üzerinde hazırlanan bir ansiklopedi, çıktığı gün güncelliğini de kaybetmeye başlamaktadır. Ayrıca sınırlı alanlar içerisinde yeterli görsel malzemeye yer verememekte, hacim itibariyle sürekli bir başvuru kaynağı olmakta zorlanmakta, ulaşılmak istenen maddeyi bulmak için ciltler arasında gezinilmekte, geçen zaman içerisinde maddelerinde değişikliklere göre içerik ve görsel desteği sunamamaktadır. En önemli zorluğu ise ancak tamamen bitirildikten sonra yayınlanmak zorundadır. Altından kalkması zorlu ve hayli masraflı bir süreç.

Halbuki günümüz internet dünyasının sunduğu olanakları kullanmaya başladığımız zaman işimiz çok daha kolaylaşıyor. Sağlam bir teknik altyapıyı hazırladıktan sonra içerik zaman içinde genişletiliyor. Harita desteği, geniş görsel arşiv, güncel gelişmelerin ve değişimlerin maddelere yansıtılma imkanı, arzu eden herkesin ansiklopediye katkıda bulunabileceği bir yapı. Sayfa ve cilt sayısı sınırı yok, görsel malzeme sınırı yok.