Mühendislik

Mühendislik

Bilişim tabanlı işlerde projelerin mühendislik kısmı, en çok zaman alan ve en iyi planlanması gereken bölümdür. Bilişim projelerinde başarısızlık hikayelerine genellikle bolca rastlanıyor olmasının altında yatan en önemli sebeplerden biri, işin mühendislik tarafına yeterince önemin verilmiyor oluşudur.

Mühendislik kavramının ansiklopedik tanımına baktığımızda şunu görürüz: bilimsel ilkelerin, doğadaki kaynakların en verimli biçimde yapılara, makinelere, ürünlere, sistemlere ve süreçlere dönüştürülmesi amacıyla uygulamaya konması sanatı.

Her işin "dün" bitmiş olmasının gerektiği sıkı rekabetçi ticari hayatta, işin mühendisliğine gerektiği zaman ve kaynağı ayırabilmek çoğu zaman mümkün değildir. Bu nedenle, varolan kaynakların daha verimli değerlendirilmesini sağlayabilecek bazı araçlara gereksinim duyulur.

YeniHayat A.Ş. olarak mühendislik süreçlerinde verimlilik kazandıracak teknolojileri takip etmekte, çalışanlarımızı bu yönde eğitmeye çalışmaktayız.

Mühendislik Maliyeti

Yazılım yoğun projelerdeki en büyük maliyet kalemi mühendislik aşamasında çıkar. Müşterilerin "aynı" iş için birbirinden çok farklı tekliflerle karşılaşması ve bunun sonucunda kafa karışıklığı oluşmasının temel nedenleri de buralarda aranmalıdır.