EÜTF SoruBank®, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yazılı sınavlar aracılığı ile yapılan ölçme-değerlendirme etkinliklerinin yararlılığını artırmak, öğretim üyelerinin soru ve sınavlara yönelik işlerini kolaylaştırmak, öğretim sistemi ile sınavların ilişkisini entegrasyon zemininde güçlendirmek amacıyla, 2006 yılından bu yana sürdürülen ve EÜ Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen bir projedir.

EÜTF SoruBank® temel olarak;

► Öğretim üyesi SoruBank hesaplarına web üzerinden çoktan seçmeli soru kaydedilen,...

Yazının Devamı

...

...

......

Grundig Digital Signage projesi kapsamında istemci TV yazılımlarını yönetecek sunucu yazılımı hazırlanmıştır. Projede sunucu yazılımı Ruby on Rails ile gerçekleştirilmiş olup, Avahi, D-Bus, backgroundrb bileşenleriyle istemci - sunucu arası haberleşme protokolleri, oynatma listeleri ve zaman planı yönetimi, içerik ve cihaz yönetimi, şablon tanımlama, raporlama ve loglama özellikleri hayata geçirilmiştir.

http://www.arcelikas.com.tr/Cultures/tr-TR/Kurumsal/UluslararasiFaaliyetler...